מרב פגיס

גב' מרב פגיס

לימודי אנגלית

קורסים

אנגלית ברמת מתקדמים א'
אנגלית ברמת מתקדמים ב'
אנגלית מתקדמים א' - סמסטר קיץ
בחינה מסכמת אנגלית בסיסי מקוון
בחינה מסכמת אנגלית מתקדמים א' מקוון
אנגלית בסיסי
banner