מיכאל גורקוב

מר מיכאל גורקוב

מרצה, בית הספר לניהול וכלכלה

אודות

מנהל מועדון ההשקעות של האקדמית תל-אביב-יפו

קורסים

תגבור - תורת המחירים ב'
מבוא לכלכלה למינהל עסקים- לימודי השלמה
מבוא לכלכלה
מבוא לכלכלה הנחיה אישית
אשנב לכלכלה
מבוא למאקרו כלכלה
תורת המחירים א', ב', ג'
אקונומטריקה א', ב'
יסודות המימון
מבוא למיקרו כלכלה
ניהול המימון
תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
תורת ההשקעות
ההרשמה בעיצומה