מיכל בראון

ד"ר מיכל רבקה בראון

מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות

קורסים

פסיכולוגיה פמיניסטית
סדנת עבודת גמר
הדרכה לפרקטיקום-שיקומית א' ו ב'
מבוא לפסיכולוגיה שיקומית
פסיכותרפיה שיקומית-יישום תיאוריות דינמיו
אובדן ואבל
פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית
ההרשמה בעיצומה