לוגו רקע לבן

גב' מיכל גלוש

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול
יום פתוח וירטואלי - חמישי 30.3 בשעה 17:30