מיכל שניצר

גב' מיכל שניצר

לימודים קדם-אקדמיים

קורסים

ל.טרום אקדמיים-מתמטיקה-כלכלה
ל.טרום אקדמיים-אסט' בפתרון בעיות
תגבור- מתמטיקה א'
מתמטיקה א' ו ב'
נושאים בסיסיים במתמטיקה
מתמטיקה א' למערכות מידע
אלגברה לינארית
banner

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin