ד

ד"ר משה לייבה

מרצה, בית הספר למערכות מידע
ההרשמה בעיצומה