מרדכי פרנקו

מר מרדכי פרנקו

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

יישומים סטטיסטיים
שיטות מחקר 1
מבוא לסטטיסטיקה
banner