מרדכי פרנקו

מר מרדכי פרנקו

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

יישומים סטטיסטיים
שיטות מחקר 1
מבוא לסטטיסטיקה
ההרשמה בעיצומה

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin