ד

ד"ר נועה לביא

ראש החטיבה לתקשורת פוליטית בתואר ראשון בבית הספר לממשל וחברה ומנהלת אקדמית של התוכנית ללימודי צעירים

אודות

ד"ר לביא בעלת דוקטורט בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. בשנים האחרונות חקרה ד"ר לביא את שדה הטלוויזיה בישראל תוך התמקדות בשאלת הגדרת האיכות הטלוויזיונית בשדות יצור טלוויזיית המציאות בישראל והדרמה הטלוויזיונית.
ד"ר לביא פרסמה בכתבי עת מובילים העוסקים בתפר שבין לימודי תקשורת, מדיה, סוציולוגיה, כלכלה פוליטית ואמנות. כמו כן זכתה ד"ר לביא במלגת המר למחקרי טלוויזיה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ובקרן לוינסון למחקרים העוסקים בכלכלה פוליטית. ספרה הראשון, "מהבורגנים ועד בטיפול": הפיכתה של סדרת הדרמה לאמנות, פורסם לאחרונה בהוצאת רסלינג.
בימים אלו עובדת ד"ר לביא בשיתוף פעולה עם פרופ' אמל ג'אמל מהחוק למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. מחקרם המשותף עוסק בשחקני\ות טלוויזיה פלסטינים בישראל.

תחומי מחקר

הגדרת האיכות הטלוויזיונית בשדות יצור טלוויזיית המציאות בישראל והדרמה הטלוויזיונית.
שחקני\ות טלוויזיה פלסטינים בישראל
מחקרם המשותף של ד"ר לביא ופרופ' אמל ג'אמל מהחוק למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב

קורסים

מבוא לתקשורת המונים
מבוא לתקשורת פוליטית
מוסדות התקשורת
יחסי חברה, תקשורת ופוליטיקה בישראל
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
תיאוריות סוציולוגיות א'
שיטות מחקר איכותניות
טכנולוגיות רפואיות במחלוקת חברתית
עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
גלובליזציה ותקשורת
יצירה ופוליטיקה בטלויזיה
מחאה ותקשורת
באנר הרשמה לשנת הלימודים הבאה

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin