נועה נלסון

ד"ר נועה נלסון

מרצה בתוכנית בתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

קורסים

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו
היחיד והקבוצה בארגון
הארגון וסביבתו
מדידה והערכה כמותניות בארגונים
סמינר: ניהול קונפליקטים ומשא ומתן
סמינר: נשים בעולם הארגוני – היבטים פסיכו
סמינר: מגדר בעולם הארגוני – היבטים פסיכו
ניהול קריירות בארגונים
שונות בין אישית בעולם העבודה
סדנת עבודת גמר
פיתוח ארגוני
ההרשמה בעיצומה