נורית השמשוני -יפה

ד"ר נורית השמשוני-יפה

ראשת החוג למדע המדינה

אודות

חוקרת ומרצה  בכירה במדע המדינה. הדוקטורט של ד”ר השמשוני יפה עוסק בחברה אזרחית בניגריה (האוניברסיטה העברית, ירושלים). מחקריה עוסקים ביחסים שבין מדינה וחברה, בפוליטיקה סביבתית, משבר האקלים וקיימות- מנקודת המבט החברתית, ובתפקידיה החשובים של קהילה ומתיחסים לאפריקה (קניה, ניגריה) וישראל.

מחקריה ראו אור ב:
Israel Affairs, African Diaspora, International Migration
נורית מביאה אל עולם המחקר וההוראה ניסיון רב שנים בעבודה בארגונים ועמותות, בכינון מסגרות פעולה משתפות ציבור ובתהליכי שיתוף ציבור , כחברת מועצה מקומית, כמנהלת פרוייקטים וכחברת הנהלה בעמותות ופעילה סביבתית המעורבת בעולם השינוי החברתי בישראל.
שהתה כחוקרת אורחת ב African Studies Centre Leiden) NL). ומשתתפת כיום בקבוצות מחקר בינלאומיות העוסקות בהשלכות משבר  האקלים על חברה ופוליטיקה באזורי מדבר בעולם ובתגובות החברתיות ל COVID- 19  באפריקה ואסיה.

תחומי מחקר

רב תחומי סביבתי- חברתי כלכלי ופוליטי
בשנים האחרונות היא עוסקת במחקר שדה במזרח אפריקה המשמש מקרה חקר לסוגיות תיאורטיות רחבות של אתניות, לאומיות ומדינה, ושותפה לקבוצת מחקר בינלאומית (Cost Action)שעוסקת במחקר רב תחומי סביבתי- חברתי כלכלי ופוליטי " DRYLANDS FACING CHANGE: INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON CLIMATE CHANGE, FOOD INSECURITY, POLITICAL INSTABILITY".

קורסים

מבוא לפוליטיקה השוואתית
התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים
התמחות מקצועית בארגונים בינלאומיים
אוכל ופולטיקה
חברה אזרחית ושינוי חברתי
הישרדות, זכויות וריבונות
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאית
אפריקה השחורה - מכיבוש לעצמאות
סביבה ופוליטיקה
ההרשמה בעיצומה