נורית קרנר

ד"ר נורית קרנר

לימודי אנגלית

קורסים

תגבור - אנגלית
אנגלית ברמת מתקדמים א'
אנגלית ברמת מתקדמים ב'
יום פתוח בקמפוס 27.1