לוגו רקע לבן

מר אופיר לזר

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

מבוא לפסיכולוגיה א'
מיומנויות קליניות
תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב'
ההרשמה בעיצומה