לוגו רקע לבן

מר אולג גולולובוב

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

מבוא למדעי הרפואה ב'
מדעי הרפואה והסיעוד 1 -פנימיות חלק א'
מדעי הרפואה והסיעוד 5 חלק א וב (כירורגיה)
מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'
ההרשמה בעיצומה