ד

ד"ר עמר ברקמן

מרצה, בית הספר למדעי המחשב

קורסים

סיבוכיות
אבטחת מידע ממוחשב
פרקים במדעי המחשב התאורטיים
קריפטוגרפיה
ההרשמה בעיצומה