עומר קינן

ד"ר עומר קינן

מרצה, בית הספר לממשל וחברה

קורסים

מבוא לסוציולוגיה וחברה הישראלית א'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
מבוא לאנתרופולוגיה
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תיאוריות סוציולוגיות א'
banner