אסנת גניסלב

גב' אסנת גניסלב

מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות

קורסים

מתמטיקה
קורס רענון במתמטיקה למדעי המחשב
נושאים מתמטיים למדעי המחשב
מתמטיקה למדעי המחשב
מתמטיקה ב למדעי המחשב
תורת ההנמקה
ההרשמה בעיצומה