פרופ' חדווה בראונשטיין ברקוביץ

פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקו

ראש המגמה לתואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית בבית הספר למדעי ההתנהגות

קורסים

עבודה בעידן הפוסט מודרני-דילמות ואתגרים
סדנת עבודת גמר
חסמים ואילוצים מעוררי חרדה
הקונטקסט המשפ'-חברתי-תרבותי בקרירה ויעוץ
עבודה סמינריונית תואר שני
אבחון והערכה א' ו ב'
גישות ושיטות לתכנון וייעוץ קריירה
סוגיות בפסיכולוגיה תעסוקתית-חקר ויישום
ההרשמה בעיצומה