ד"ר ראיד סעאבנה

ראש התוכנית לתואר שני במדעי המחשב

קורסים

מבוא למדעי המחשב
תכנות מתקדם בשפת C
מבנה מחשבים
גרפיקה ממוחשבת
גאומטריה חישובית
עבודת גמר
נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת
מבוא לזיהוי תבניות וניתוח תמונות של מסמכים
רשתות עצביות
סמינר: נושאים מתקדמים ברשתות עצביות
ההרשמה בעיצומה