רביד דורון

ד"ר רביד דורון

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ו ב'
שימוש אתי בחיות מעבדה
השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות
עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה
סדנת עבודת גמר
מדעי הרפואה והסיעוד 1 -פנימיות חלק א'
מדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש)
חטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקר
חטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק ב'
מבוא לפסיכולוגיה
המשך פרויקט בתוכנית המצטיינים
פרויקט בתוכנית המצטיינים
ההרשמה בעיצומה