פרופ' רבקה יעקובי

מרצה בכירה בבית הספר למדעי ההתנהגות

קורסים

מבוא לפסיכותרפיה
סדנת עבודת גמר
סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'
הדרכה לפרקטיקום-רפואית-א'
סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'
הדרכה לפרקטיקום-רפואית-ב'
הדרכה לפרקטיקום-רפואית ג'
פסיכותרפיה רפואית
טיפול נרטיבי בחולים במחלות גופניות
פסיכותרפיה - לאן נעלם הגוף?
תקווה: הגדרות, התפתחות, מקורות ויישומים
עבודה סמינריונית תואר שני
banner