רומן לשינסקי

מר רומן לשינסקי

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

בריאות הציבור והקהילה
מדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה, ע"ר)
מדעי הסיעוד א'
מבוא למדעי הרפואה א'
מבוא לאפידמיולוגיה
מדעי הרפאוה והסיעוד 6 (טראומה ורפאוה דחופה)
banner