ד

ד"ר רומינה זיגדון

מרצה, בית הספר למדעי המחשב

קורסים

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
תורת ההנמקה
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ו 2
אלגברה לינארית 1
מתמטיקה בדידה
ההרשמה בעיצומה