מר רונן בר לב

מר רונן בר לב

מרצה בתואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני

קורסים

חשבונאות א'
סמינר-הערכות שווי ודירוגי אשראי
חשבונאות ב'
כלכלת מערכות מידע
הכרה וניתוח דוחות כספיים
יסודות החשבונאות
הערכת שויי חברות
הכרת הדיווח הפיננסי
ניתוח דוחות כספיים
banner