פרופ' רונית אביצור-חמיאל

פרופ' רונית אביצור-חמיאל

מרצה, בית הספר למדעי ההתנהגות

קורסים

פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
היבטים בריאותיים של קשרי גוף-נפש
מתח נפשי ופציעה גופנית – משאבים ומחירים
עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה
סדנת עבודת גמר
מערכות פיזיולוגיות והתנהגות א'
מערכות פיזיולוגיות והתנהגות ב'
banner