פרופ' רות שרבני

פרופ' רות שרבני

מרצה בכירה בבית הספר למדעי ההתנהגות

אודות

קורסים

הורות: האב, האם, סגנונם והשפעתם על צאצאיהם
יחסים קרובים והתפתחות בהקשר תרבותי
הורות לילדים בראיה רב תחומית ומחקרית
עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה
סדנת עבודת גמר
הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'
הדרכה לפרקטיקום - קלינית התפתחותי ד'
הורות בראייה רב תחומית ומחקרית
סוגיות בהתפ' יחסים קרובים בראיה תרבותית
מודלים של התפתחות רגשית חברתית בפרס' אקו
banner