לוגו רקע לבן

ד"ר קרן שחר

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

מבוא לפסיכולוגיה
כתיבה מדעית
שיטות מחקר 1
פסיכולוגיה התפתחותית
תקשורת ומיומנויות בינאישיות א'
מבוא לסטטיסטיקה
ההרשמה בעיצומה