לוגו רקע לבן

מר שלמה מנחם שמחה גרובר

 מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד 

קורסים

ביוכימיה כללית וקלינית
תזונה ודיאטטיקה
ההרשמה בעיצומה