תמר ערב

גב' תמר ערב

מרצה, בית הספר לממשל וחברה

קורסים

תגבור במבוא לסוציולוגיה א'
מבוא לחשיבה חברתית
קריאה וכתיבה אקדמית ב'
מבוא לסוציולוגיה וחברה הישראלית א' ו ב'
מבוא לתקשורת המונים
קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
תיאוריות סוציולוגיות א'
שיטות מחקר איכותניות
ההרשמה בעיצומה