ד

ד"ר תמר שיפטר-סגיב

מרצה, בית הספר לממשל וחברה

אודות

סוציולוגית רפואית, מרצה במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו. עוסקת בקשר בין רפואה וחברה ובמדיניות בריאות, בפרט בהתנהגות בריאות; התאמה חברתית ותרבותית של טיפול רפואי; כשירות חברתית ותרבותית של צוות רפואי; היבטים חברתיים ותרבותיים של בריאות, מחלה, חולי, התנהגות חולי; פרופסיות – הפרופסיה של הרפואה ויחסים בין פרופסיות.

בנוסף, מתמחה בשיטות מחקר כמותניות ואיכותניות.

יו”ר קהילת בריאות ורפואה באגודה הסוציולוגית הישראלית וחברה בהנהלת האגודה הסוציולוגית הישראלית.

קורסים

סמינר פסיכולוגי בהדרכה אישית
שיטות מחקר איכותניות א' ו ב'
סדנת עבודת גמר
סוציולוגיה של הרפואה
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
תיאוריות סוציולוגיות א'
רפואה, בריאות וחברה
היבטים חברתיים של בריאות וחולי
עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
סוציולוגיה של הבריאות והרפואה
banner