יוסי בצלאל

מר יוסי בצלאל

מרצה, בית הספר למדעי המחשב

קורסים

תגבור בלוגיקה וחדוא
תיגבור חדו"א 1 לבוגרי המכינה
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ו 2
אלגברה לינארית 1
banner

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin