מוסדות האקדמית תל־אביב-יפו star icon

חבר הנאמנים

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של המכללה ובמסגרת סמכויותיו עפ”י התקנון הכללי נמנים בחירת יו”ר חבר נאמנים, ועד מנהל ויו”ר ועד מנהל, בחירת נשיא המכללה וסגניו, בחירת מבקר, ועדת ביקורת וקביעת סמכויותיהם. פיקוח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של המכללה. אישור התוכניות והתקציבים הרב שנתיים לפיתוח המכללה. התקנת תקנות משנה לעבודת המועצה האקדמית והועדה האקדמית, הקמת ועדות קבע אד הוק וקביעת סמכויותיהן. מינוי רו”ח וקביעת שכרו, אישור מאזן העמותה, תיקונים לתקנון העמותה, החלטה על השימוש בנכסי העמותה ורכושה בתהליכי פירוק.

יו”ר חבר הנאמנים – מר אריק שטיינברג

יו”ר חבר הנאמנים יבחר מתוך חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים. בסיומה יוכל הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת. סה”כ תשע שנים. יו”ר חבר הנאמנים יוכל, במידת הצורך, למנות לו סגנים, באישור חבר הנאמנים.

חבר הנאמנים

מובילי עסקים ודעת קהל מכל תחומי העשייה בחברה. החברים מתמנים ע”י חבר הנאמנים. בחבר הנאמנים נציגים מהאקדמיה, שוק ההון, עולם ההיי טק, המגזר העסקי, הציבורי והחברתי. חבר הנאמנים פועל גם לתמיכה בשיפור והרחבה של פעילותה האקדמית של המכללה.

מר חמיס אבו אלעאפיה
גב’ רלי אבישר
פרופ’ יאיר אורגלר
גב’ הילה אורן
מר אברהם אטיאס
מר בני אלון
מר שלמה אליהו
מר דרור אמיר
מר אלי אשרף
פרופ’ ישראל (איזי) בורוביץ
פרופ’ שלמה בידרמן
רו”ח מיקי בלומנטל
מר עפר בנגל
מר קובי ברדה
גב’ יהודית ברוניצקי
ד”ר ארנה ברי
מר דן ברנע
מר גבי בילצ’ק
פרופ’ גילי גולדצוויג
מר רמי גוזמן
מר נעמן גור
מר מיכה גייגר
מר דוד גרנות
מר אלן גיל
ד”ר טלי גיגר אביגדור
גב’ רונית דולב
מר אבי דומושביצקי
פרופ’ יורם דינשטיין
פרופ’ גדעון דרור
מר אלון דורי
ד”ר הילה הדס
מר זאב הולצמן
עו”ד אמיר הלוי
גב’ ליאת וייס שחף
פרופ’ איילון ועדיה
גב’ חולוד זבאנה טנאס
קאדי מוחמד זיבדה
מר גורי זילכה
גב’ מיכל זימלר
מר זהר זיסאפל
מר רון חולדאי
פרופ’ אסף מידני
פרופ’ עמירם יהודאי
מר בני ילין
מר חגי בראל
מר מרדכי כהן
עו”ד מירי כץ
גב’ אסתר לבנון
מר עופר לוין
מר עמירם לוינברג
מר דוד לויתן
פרופ’ משה מיטלמן
גב’ דליה נרקיס
גב’ נאווה סברסקי סופר
מר צבי סלונימסקי
מר יוסי סלע
מר עמוס ספיר
ד”ר זף סגל
עו”ד דן עופר
ד”ר פזית עזורי
פרופ’ דן עמיר
מר אבינעם ערמוני
פרופ’ יעקב פאר
פרופ’ שאול פוקס
גב’ דליה פישלזון
ד”ר ישראל פלג
מר זאב פלדמן
פרופ’ נחמיה פרידלנד
גב’ דליה פרשקר
מר רביב צולר
פרופ’ ישראל צנג
גב’ נגה קנז
פרופ’ גיורא קינן
מר שי פלדמן
מר פול ישראל
מר בן רבינוביץ
ד”ר שולה רקאנטי
גב’ אסתר שחם
מר תומר שרת
מר צבי שפירא
עו”ד יוסף שטח
מר צבי שפירא


הוועד המנהל

הוועד המנהל נבחר על ידי חבר הנאמנים. הוועד המנהל הינו גוף אופרטיבי הבא לקבל החלטות שוטפות, ליישם את החלטות חבר הנאמנים ולפקח על יישומן. לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני המכללה שלא הוקנו במפורש בתקנון.

יו”ר הוועד המנהל – מר אבינועם ערמוני

בראש הוועד המנהל יעמוד יו”ר שייבחר על ידי חבר הנאמנים מקרב חבריו לתקופת כהונה של שלוש שנים שבסיומה הוא יוכל לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת.

חברי הוועד המנהל

יו”ר – מר אבינעם ערמוני
מר אלי אשרף
גב’ אסתר לבנון
עו”ד מירי כץ
גב’ דליה נרקיס
מר בן רבינוביץ


המועצה האקדמית

המועצה האקדמית הינה הרשות האקדמית העליונה של המכללה והחלטותיה יחייבו את כל הגופים האקדמיים של המכללה

יו”ר המועצה האקדמית – פרופ’ שלמה בידרמן

נשיא המכללה האקדמית תל אביב -יפו

חברי המועצה האקדמית

פרופ’ אילון ועדיה, סגן נשיא לעניינים אקדמיים, מ”מ יו”ר המועצה האקדמית
פרופ’ רונית אביצור
פרופ’ גדי אהרני
פרופ’ אמיר אוורבוך
מר בני אלון
פרופ’ מתן אורם
פרופ’ בוריס אפשטיין
פרופ’ עפר אריאלי
פרופ’ ישראל בורוביץ
פרופ’ אמיר בן עמרם
פרופ’ חדווה בראונשטיין-ברקוביץ
פרופ’ גילי גולדצויג
פרופ’ גלעד גל
פרופ’ רותי גפני
פרופ’ גדעון דרור
ד”ר ורד הולצמן
פרופ’ מרצל הרצוג
פרופ’ יעל השילוני
גב. ליאת וייס-שחף
פרופ’ יצחק ונציה
ד”ר רומינה זיגדון
פרופ’ סאמר חלבי
פרופ’ עמירם יהודאי
פרופ’ רבקה יעקובי
מר אייל כהן
פרופ’ אריה לב
פרופ’ דן לוי
פרופ’ חן למפרט
פרופ’ אסף מידני
ד”ר פזית עזורי
פרופ’ פיליפ עין דור
פרופ’ חיים עינת
פרופ’ שאול פוקס
ד”ר גרסיאלה טרכטנברג
פרופ’ נחמיה פרידלנד
פרופ’ מיכל פרנס
פרופ’ חנן פרנק
פרופ’ גיל קפלן
פרופ’ יהודה רודיטי
פרופ’ מיכל שטרן
פרופ’ נתן שניידר
פרופ’ רות שרבני
פרופ’ רפי שניר

banner