התכנית לתואר שני במדעי המחשב (.M.sc) star icon

פרויקט גמר

ההתמחות המעשית בפרוייקט הגמר מהווה כלי חשוב ללמידה ולרכישת ניסיון מקצועי. זוהי הזדמנות ייחודית וחד-פעמית להתנסות בפרוייקט בחברות עסקיות, וללמוד ממקור ראשון ומהשטח את מיומנויות עבודתם תוך חקר נושאים בתחום ההתמחות של הסטודנט. התנסות זו יכולה להוות מקפצה לקריירה ניהולית.

הפרוייקט מבוסס במידה רבה על כלל הידע שנרכש על-ידי הסטודנט במהלך לימודיו בתכנית הלימודים. פרוייקט הגמר עוסק בניתוח, הצגת חלופות והצעת פתרון לבעיה ניהולית מעשית בארגון אמיתי שבמסגרת האחריות והטיפול של הניהול הבכיר בארגון, כולל התייחסות להשלכות האסטרטגיות של הבעיה והפתרון המוצע לתחומים השונים של פעילות הארגון. הסטודנטים מתבקשים להשתמש בכלים המקצועיים שנלמדו לכל אורך הלימודים, ובמיוחד בקורסי ההתמחות אותם למדו, כדי להגדיר באופן נכון את הבעיה הניהולית שעמה בחרו להתמודד, לגבש החלופות לפעולה, לסכם ספרות מקצועית הרלוונטית לנושא שבחרו, לנתח החלופות ולגבש המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה. תלמידים שיש להם כבר ניסיון מעשי יעודדו להציע בעיות ראויות לפרוייקט גמר בארגונים אותם הם מכירים.

 

מטרות

פרוייקט הגמר נחקר, נכתב ומוצג בקבוצות של שלושה סטודנטים, ומיועד להשיג את המטרות הבאות:

  • עבודה בצוות
  • הגדרת הבעיה
  • פיתוח חלופות עיקריות לטיפול
  • קריאת ספרות מקצועית רלוונטית ועיבודה
  • ניתוח החלופות, כולל השלכותיהן (אם קיימות) בתחומי ניהול שאינם מוגבלים להתמחות
  • גיבוש הצעה אופרטיבית לפתרון
  • הצגת הניתוח והצעת הפתרון תיעשה במתכונת וברמה המותאמים להצגה בפני ההנהלה הבכירה של הארגון בו נערך הפרוייקט

 

 

בין החברות שאצלם הסטודנטים מבצעים את פרויקט הגמר:

פרוייקט הגמר - חברות

banner