תוכנית לימודים מסלול מחקרי (עם תזה) תואר שני במדעי המחשב

June 12, 2019
תוכנית לימודים מסלול מחקרי (עם תזה) תואר שני במדעי המחשב
ההרשמה בעיצומה