תוכנית לימודים תואר שני בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה נוירופסיכולוגיה שיקומית (.M.A)

June 3, 2019
תוכנית לימודים תואר שני בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה נוירופסיכולוגיה שיקומית (.M.A)
יום פתוח וירטואלי - חמישי 30.3 בשעה 17:30