תוכנית לימודים תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

March 25, 2019