איך להרשם התכנית במדעי המחשב (ללא תזה) תואר שני

March 24, 2019
איך להרשם התכנית במדעי המחשב (ללא תזה) תואר שני
ההרשמה בעיצומה