בחינות פטור תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

November 26, 2019
בחינות פטור תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
יום פתוח בקמפוס 27.1