כללי התמחות בחדשנות דיגיטלית

June 14, 2020
כללי התמחות בחדשנות דיגיטלית
יום פתוח בקמפוס 27.1