דרישות כלים ושיטות מודרניות ללימוד תכנות לילדים ונוער –

May 13, 2019
דרישות כלים ושיטות מודרניות ללימוד תכנות לילדים ונוער –
ההרשמה בעיצומה