כללי מכינה כלכלה וניהול עם מתמטיקה מוגברת

February 23, 2022