כללי מערכות מידע תואר שני עם התמחות במדעי הנתונים

August 7, 2022
כללי מערכות מידע תואר שני עם התמחות במדעי הנתונים
יום פתוח וירטואלי - חמישי 30.3 בשעה 17:30