להרשמה תואר שני במערכות מידע עם התמחות בטרנספורמציה דיגיטלית

August 7, 2022