להרשמה מסלול הומני – מדע המדינה וסוציולוגיה

February 23, 2022
להרשמה מסלול הומני – מדע המדינה וסוציולוגיה
יום פתוח בקמפוס 27.1