תיאור הקורס מבוא ליזמות

September 15, 2019
תיאור הקורס מבוא ליזמות
ההרשמה בעיצומה