כללי מדעי המחשב עם התמחות במדע הנתונים

December 27, 2020
כללי מדעי המחשב עם התמחות במדע הנתונים
יום פתוח בקמפוס 27.1