להרשמה לימודים התכנית “מכינה לעתיד” לחברה הערבית

June 12, 2019
להרשמה לימודים התכנית “מכינה לעתיד”  לחברה הערבית
ההרשמה בעיצומה