להרשמה לימודים התכנית “מכינה לעתיד” לחברה הערבית

June 12, 2019