מלגות מסלול בניהול משאבי אנוש – כלכלה וניהול

May 30, 2019