תכנית הדרך אל התואר כלכלה וניהול ומערכות מידע

June 12, 2019