מלגות מסלול בשינוי חברתי ואקטיביזם

January 21, 2021
מלגות מסלול בשינוי חברתי ואקטיביזם
יום פתוח בקמפוס 27.1