תנאי סף תואר שני בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה נוירופסיכולוגיה שיקומית (.M.A)

October 6, 2019
תנאי סף תואר שני בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה נוירופסיכולוגיה שיקומית (.M.A)
ההרשמה בעיצומה